Liczba odwiedzin: 421644Środa, 2024-06-12

O szkole


Foto

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie została utworzona 1 września 2012 roku Uchwałą Nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 sierpnia 2012 roku.
Szkoła Muzyczna I stopnia jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Proszowice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie.
Szkoła Muzyczna I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwija zdolności muzyczne uczniów i przygotowuje ich do świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym. Uczniowie kształcą się w zawodzie muzyk: uczą się grać na instrumentach oraz zdobywają wiadomości z zakresu teorii muzyki. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
Kształcenie w szkole odbywa się w dwóch cyklach w zależności od wieku ucznia:

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta